Malte 2.0  : ígéretes helynek tűnt, most fejvesztve menekülnek a kriptocégek


Észtország pénzmosást felügyelő hatósága lecsapott a kriptocégekre. Csaknem 400 virtuális eszközszolgáltató (VASPS) önként bezárta vagy visszavonta engedélyét Észtországban, miután a kormány nemrégiben megerősítette a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és a pénzmosás elleni küz delemről szóló, márciusban hatályba lépett törvényeket (AML).

A módosított törvények kibővítették a VASP-k meghatározott körét, megkövetelték, hogy a cégek törvényes kapcsolatban álljanak Észtországgal, megnövelték az engedélyezési díjakat, valamint a tőke- és információszol gáltatási követelményeket, továbbá bevezették a Pénzügyi Akció Munkacsoport utazási szabályát.

Az Észt Pénzügyi Hírszerző Egység (FIU) május 8-i közleménye szerint az AML-törvények március 15-i módosítása nyomán azóta közel 200 hazai kriptoszolgáltatót zártak be önkéntesen. További 189 szolgáltató engedélyét pedig visszavonták « a követelményeknek való meg nem felelés » miatt.

Malte 2.0  : ígéretes helynek tűnt, most fejvesztve menekülnek a kriptocégek

« Tekintettel az engedélyüket elvesztett szolgáltatók által benyújtott dokumentumokra, valamint a működési módszereikre és az ezzel járó kockázatokra, azt lehet állítani, hogy a jogalkotó válasza a törvény módosít ásaira, valamint a módosítások előtti és utáni felügyeleti tevékenységre vonatkozóan releváns volt » – jegyezte meg Matis Mäeker, a Pénzügyi Hírszerző Csoport igazgatója, hozzátéve  :

« Az engedélyek megújítása során olyan helyzeteket láttunk, amelyek minden felügyelőt meglepnének ».

A tisztogatás után május 1-jén 100 aktív kriptocéget regisztráltak Észtországban.

Une CRF számos általános problémát emelt ki, amelyeket az erőszakkal bezárt cégeknél talált, különösen a félrevezető céginformációkkal kapcsolatban.

Hogy csak néhány példát említsünk, egyes cégeknél olyan igazgatósági tagok és céges kapcsolattartók voltak bejegyezve, akik nem ismerték magukat a tényleges személyeket. Más cégeknél több olyan személy est szerepelt a nyilvántartásban, akiknek szakmai hátterét meghamisították az önéletrajzukban.

Az est kiderült, hogy sok cég egymás üzleti tervét másolta le.

Észtország az elmúlt években megfontolt erőfeszítéseket tett a pénzmosás elleni törvények általános érvényesítésére. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy 2018-ban kiderült, hogy mintegy 235 milliárd dollár értékű tiltott tőkét mostak tisztára a dán megabank, a Danske Bank észt fiókján keresztül.

Az Oroszország és Ukrajna között zajló háború is hatással volt, mivel Észtország az Egyesült Államokkal való partnerség részeként az AML-re vonatkozó szigorú szabályozás révén “az orosz háborús gépezetet támogató bevételek elvágását és a nemzetközi pénzügyi rendszerek védelmét” szorgalmazta.

Megjelent un BitcoinBázis oldalon.